Doprava a zasílatelství

Naše společnost se pro Vás vždy snaží najít nejoptimálnější variantu pro přepravu Vašeho zboží, bereme vždy na zřetel zejména termínové a cenové požadavky zákazníků. Jsme schopni Vám poskytnout následující přepravní služby

1)  Vnitrostátní silniční doprava
* zajišťování přeprav celovozových (FTL)
* zajišťování přeprav částečných – dokládky (LTL)
* přeprava kusových zásilek
* přepravy nadrozměrných nákladů
* expresní přepravy
* další služby dle potřeby zákazníků

2) Mezinárodní silniční doprava
* zajišťování přeprav celovozových (FTL)
* zajišťování přeprav částečných – dokládky (LTL)
* přeprava kusových zásilek
* přepravy nadrozměrných nákladů
* expresní přepravy
* další služby dle potřeby zákazníků

3) Třetizemní silniční doprava
* zajišťování přeprav celovozových (FTL)
* zajišťování přeprav částečných – dokládky (LTL)
* další služby dle potřeby zákazníků